Vilém Heckel logo

O projektu fotoarchiv Viléma Heckela

V březnu 2012 dcera Viléma Heckela, Helena Heckelová po více jak 40 letech od tragických událostí na Huascaránu uskutečňuje myšlenku na kvalitní a důstojnou digitalizaci fotoarchivu svého milovaného otce. Oslovuje několik z nás nadšených a vděčných obdivovatelů precizního fotografického řemesla Viléma Heckela a podněcuje vznik malého týmu lidí, kteří stejně jako ona cítí potřebu věnovat těmto krásným poctivým fotografiím náležitou péči a lásku. Vilém Heckel jako významný autor padesátých a šedesátých let minulého století obdivován stovkami jeho vděčných následovníků je pojmem, který si zaslouží být pro své jednoznačné kvality jakousi prestižní značkou. Cílem našeho týmu je zpřístupnit převážnou většinu fotoarchivu široké veřejnosti ale i náročným jednotlivcům, kteří Heckelovo dílo mohou chápat jako luxusní investici v podobě jedinečných originálních reprodukcí. Studiem a pečlivým výběrem nejlepších fotografií z obrovského archivu více jak 70.000 ks negativů budou vznikat jedinečné tematické kolekce, ale i samostatné snímky nabízené pro nejrůznější druhy použití. Fotografie lze použít např. pro prodejní výstavní galerie, knižní vydavatelství, reedice již vydaných publikací s novými výběry méně známých, ale nemálo kvalitních fotografií apod. Předpokládáme pravidelné doplňování katalogu fotografií z archivu v podobě digitalizovaných fotografických kontaktů zhotovených z originálních negativů. Každý snímek je opatřen katalogovým číslem pro přesnou identifikaci. Máte-li zájem vlastnit originální fotografii Viléma Heckela nebo celý tematický soubor nabízíme pro vás několik možností. První možností je zakoupení autorských práv pouze k profesionální digitalizované verzi fotografie /data/ se smluvním ujednáním o jednoznačném užití snímku /publikování v mediích apod./. Tyto data jsou dle smlouvy možné užít pouze k jasně specifikovanému účelu, není možné provádět jakékoliv jiné kopie, reprodukce apod. Druhou možností jsou limitované edice fotografií s přesně omezeným počtem vyrobených originálů opatřených autorským certifikátem a jedinečným podpisem majitele autorských práv. Tento certifikát zaručuje originalitu každého jednotlivého kusu.


vh vizualizace 01b

Admin webu