VILÉM HECKEL 100 retrospektivní výstava
4. 10. 2018 - 27 . 1. 2019

Před 100 lety, 21. května 1918, se v Plzni narodil Vilém Heckel, který svými fotografiemi přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté kouty světa širokému publiku. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné fotografie celého Československa a fotografické záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, oddanost a láska k přírodě, pracovitost, fyzická kondice a společenská povaha, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se Vilému Heckelovi podařilo zařadit mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny. Jeho cílem bylo sdílet svůj pohled na svět a zprostředkovat neopakovatelnou atmosféru. Vilém Heckel za svůj život shromáždil rozsáhlý fotoarchiv, čítající přes 70 000 systematicky roztříděných negativů. V roce stého výročí jeho narození připravuje Západočeské muzeum v Plzni retrospektivní výstavu VILÉM HECKEL 100 (4.10. 2018 - 27.1.2019), která Viléma Heckela představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou. Jako pozvánku na výstavu VILÉM HECKEL 100 představujeme přesně v den Heckelových narozenin ukázku jeho krajinných a reklamních fotografií na venkovní výstavě ve Smetanových sadech v Plzni (21. 5. – 28. 6. 2018) Výstava představí jednotlivé části tvorby Viléma Heckela v kontextu s jeho životní cestou. Na výstavě bude vystaveno více než 100 fotografií, z nichž některé nebyly dosud zveřejněné. Součástí výstavy budou i všechny Heckelovy publikace a některé jeho osobní věci. Cílem výstavy je připomenout tohoto výjimečného fotografa narozeného v Plzni a vzdát hold jeho práci. Výstava se uskuteční díky pomoci, nadšení a pilné práci dcery Viléma Heckela, Heleny Heckelové, a jejího dlouhodobého spolupracovníka v oblasti digitalizace archivu Martina Fojtka z galerie Fotografic. Na přípravě se podílí i Studijní a vědecká knihovna Plzeňsého kraje, Národní archiv, Muzeum Českého ráje v Turnově, Velvyslanectví České republiky v Limě a další. Záštitu nad výstavou VILÉM HECKEL 100 převzal Mgr. Martin Baxa, 1. náměstak primátora města Plzně.